Op maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag zijn we bereikbaar van 10.00u tot 12.00u

Wat is

Bewindvoering

Bewindvoering biedt bescherming voor ieder die ondersteuning nodig heeft bij het beheer van zijn financiën vanwege gezondheidsredenen of schulden.

Bewindvoering bij schulden

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind meerderjarige personen genoemd, is een wettelijke maatregel ter bescherming van het vermogen van iemand die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand, of vanwege problematische schulden niet in staat is om zelf de financiën te regelen. Ouderen die niet langer zelfstandig het financieel beheer kunnen uitoefenen en afhankelijk zijn familie en/of verzorgers, kunnen voor een veilig en vertrouwd financieel beheer beschermingsbewind aanvragen.

De rechter stelt de bewindvoerder aan en er komt een beschikking waarin bevestigd wordt dat bewindvoering is uitgesproken.

Ook controleert de rechter tenminste een keer per jaar de verrichte werkzaamheden. Het beheer wordt tijdelijk of definitief uit handen genomen. Het doel is zo een stabiele financiële situatie te krijgen. De betaling van de vaste lasten betreffende de woon- en leefsituatie wordt zeker gesteld en is een schuldenregeling noodzakelijk, dan wordt deze aangevraagd bij een bevoegde schuldhulpverleningsorganisatie.

Bewindvoering zonder schulden

Iedereen, jong of oud, die niet langer zelfstandig het financieel beheer kan uitoefenen en hiervoor afhankelijk van zijn familie en/of verzorgers wordt, kan voor een veilig en vertrouwd financieel beheer beschermingsbewind aanvragen bij IDR Bewindvoering.

Bewindvoering in levenstestament

Via de notaris kan middels een levenstestament worden vastgelegd wanneer, door wie en hoe uw financiële zaken beheerd moeten worden als u dit niet meer zelfstandig lukt. U kunt IDR Bewindvoering als uw bewindvoerder hiervoor laten aanstellen. U bent dan verzekerd van een professioneel en vertrouwd beheer.

Via de kantonrechter wordt beschermingsbewind aangevraagd op het moment dat het levenstestament in werking treedt.  Uw financiële zaken worden conform de vastgelegde afspraken in het levenstestament voor u geregeld. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de kantonrechter over het financieel beheer.

Bewindvoering bij financieel misbruik

De kwetsbare groep in onze samenleving (gehandicapten/ouderen/verstandelijk beperkten) die afhankelijk is van anderen om hun financiële zaken zorgvuldig te laten regelen, wordt helaas af en toe misbruikt op financieel gebied. Controle is lastig en vanwege hun afhankelijk durven zij niet dit te melden, bang om niemand meer te hebben die hen bijstaat.

Financieel misbruik moet dan ook zo snel mogelijk herkend en gemeld worden om het te stoppen.

Herkent u dit, neem dan contact met IDR Bewindvoering op zodat dit stopt. Want iedereen heeft recht op een professioneel en vertrouwd beheer van zijn financiën.

Algemeen

Zodra de kantonrechter de bewindvoering heeft uitgesproken en toegekend, en de beschikking bewindvoering is ontvangen, start IDR Bewindvoering met o.a.:

  • beheerrekening en leefgeldrekening openen voor ontvangst inkomsten en betaling vaste lasten;
  • postadres wijzigen van alle financiële post in het adres van IDR Bewindvoering;
  • budgetoverzicht, budgetplan en plan van aanpak opstellen;
  • toegang verstrekken aan u zodat u alle financiële transacties kunt volgen wanneer u wilt
  • verantwoording afleggen aan kantonrechter.
contact

Kom eens op de koffie

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op of stuur ons een bericht. Wij zijn maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 10.00 tot 12:00 telefonisch bereikbaar.

0493 212 000 info@idrbewindvoering.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×